Projektmunkatárs

2019. augusztus 8.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Nemzetközi Együttműködési Főosztály, Nemzetközi Kapcsolatok és Alapok Osztálya
       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.02. – 2021.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Európai Uniós projekt szakmai koordinálása (projekt előrehaladási jelentések készítése; kapcsolattartás a projekt megvalósításában résztvevő szervezeti egységekkel, szervezetekkel, Felelős Hatósággal; a projekt megvalósítása során felmerülő egyéb adminisztratív és szervezési feladatok ellátása)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és pszicminősítés
 • középfokú “C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
 • terhelhetőség, tolerancia, rugalmasság, önállóság, teljesítményorientált munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • projekt menedzsment tapasztalat
 • további nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)
 • motivációs levél
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megvizsgálásához
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Személyügyi Főosztály részére a palyazat124@bah.b-m.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bevandorlas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • a pályázatokat az azonosító feltüntetésével a palyazat124@bah.b-m.hu e-mail címre kell eljuttatni – az elektronikus levél mellékleteként kizárólag MS Office .doc vagy .docx szöveges dokumentumok, illetve .jpg vagy .pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók – a megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>