Projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2022. december 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű egy évig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 24. pontja alapján koordinációs feladatkör.

Ellátandó feladatok:

projektek előkészítése és utógondozása,teljes adminisztrációja, elszámolása, pénzügyi és szakmai menedzsment feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

projektmenedzsment

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 4/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Európai Uniós projektek lebonyolításával kapcsolatos – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • EPTK (Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer) ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz; kézzel írott motivációs levél; iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Malomsoki István nyújt, a +3696522204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton dr. Malomsoki István részére a jegyzo@gymsmo.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>