Projektmenedzser

2022. január 23.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2026. 12. 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2026. 12. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1097 Budapest IX. kerület, Albert Flórián út 2-6. út 2-6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

európai uniós finanszírozású projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Pályázati felhívások figyelése, értelmezése, tanácsadás
 • Projekttervezési feladatok ellátása, projektek időbeli, műszaki és pénzügyi ütemezése, megoldási javaslatok felvázolása a vezetők számára
 • Pályázati dokumentáció megírása, összeállítása
 • Projektmenedzseri feladatok ellátása: a projektmegvalósítás szervezése, kifizetési kérelmek-, beszámolók és hiánypótlások készítése, módosítások benyújtása
 • A megvalósítás koordinálása, a projektszervezet irányítása
 • Projekt operatív koordinálása, információk és feladatok megfelelő elosztása, megvalósítás nyomon követése, riportálás szóban és írásban a vezetőség felé
 • Ajánlatkérések, közbeszerzési eljárások előkészítésében való közreműködés
 • Feladatok terv szerinti, határidőre történő lebonyolításának biztosítása
 • Kapcsolattartás és együttműködés hatóságokkal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályaival; partnerekkel, kivitelezőkkel, illetve a projektben érintett egyéb szervezetekkel
 • Helyszíni ellenőrzésen való részvétel
 • Monitoring jelentések készítése
 • Kapcsolattartás a pályázati Közreműködő Szervezettel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • európai uniós finanszírozású projekt megvalósításában szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Európai Uniós projektek menedzselésében és/vagy hazai források felhasználásában való jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • pályázati rendszer és vonatkozó jogszabályok ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pénzügyi/gazdasági végzettség,
 • közbeszerzési ismeretek – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • jó problémamegoldó készség,
 • önálló, precíz, konstruktív munkavégzés,
 • csapatmunkához való pozitív hozzáállás,
 • nagyfokú önállóság,
 • jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz,
 • •         motivációs levél
 • •         erkölcsi bizonyítvány
 • •         iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, -minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>