Projektmenedzser

2022. január 15.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pályázati és Projekt Csoport

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Projektek tervezése, kezelése, nyomon követése, zárása, fenntartási feladatai az intézményen belüli szervezeti egységek bevonásával.
 • Projektfázisok nyomon követése, végrehajtásának támogatása a mérföldkövek figyelembe vételével.
 • Projekttel kapcsolatos jelentési, tájékoztatási, adatszolgáltatási, döntés-előkészítési feladatok ellátása.
 • Pályázatírói feladatokban való aktív részvétel, anyagok előkészítése, elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, műszaki-, gazdasági-, vagy jogi végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, projektmenedzsment végzettség,
 • Uniós és/vagy hazai projektek menedzsmentjében szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok fénymásolata, részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Covid-19 elleni védőoltás igazolása, nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. (Munkaügyi és HR Igazgatóság). ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2022HR , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezései alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága – 2022. január 15.
 • kozigallas.gov.hu honlapja – 2022. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás és a bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>