Projektmenedzser

2022. január 8.

Országos Mentőszolgálat
Projektigazgatási Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, koordinálja a projekt megvalósulásához szükséges tevékenységet. Felügyeli a dokumentációk előkészülését. Projektmenedzsment feladatok ellátása. Aktuális pályázati lehetőségek ismerete. támogatási kérelmek előkészítése, rögzítése, benyújtása. Hiánypótlások benyújtása, támogatási szerződések dokumentálása. Kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók készítése, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, projektzárás lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú végzettség,
  • legalább 2-5 éves projektkezelésben szerzett tapasztalat
  • EPTK elektronikus felület kezelésében való jártasság
  • nagyfokú önállóság és problémamegoldó képesség
  • jó kommunikációs készség, hatékony, gyors probléma-megoldási készség, precizitás
  • rugalmasság, terhelhetőség
  • Microsoft programok magas szintű ismerete
  • Uniós projektek előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében releváns tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • közreműködő szervezetnél projektmegvalósításban szerzett releváns tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Cseri-Tóth Klaudia részére a palyazat@mentok.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2021.03.01-től az Országos Mentőszolgálat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alatt álló egészségügyi szolgáltató. A projektmenedzser munkakört betöltő személyt az Országos Mentőszolgálat egészségügyi szolgálati jogviszony keretében alkalmazza.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>