Projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2022. január 14.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2023.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 24. alapján koordinációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Projekt előkészítés, szakmai és pénzügyi menedzsment, elszámolás, projekt utógondozás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

projektmenedzsment

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Európai Uniós projektek lebonyolításával kapcsolatos – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer ismerete (EPTK felület) – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)
 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Palotai Péter részére a drpalotaipeter@vasmegye.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasmegye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>