Projektmenedzser

2021. december 28.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Fejlesztéspolitikai Iroda Pályázati és Közbeszerzési Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós és hazai finanszírozású projektjeinek tervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása. Fejlesztéspolitikai tervezésben történő közreműködés. Nyertes projektek menedzsment feladatainak ellátása. Támogatások lehívása, pénzügyi nyomon követés. Kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók összeállítása, előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése. Kapcsolódó közgyűlési előterjesztések elkészítése. A projektek pénzügyi feladatainak koordinálása, részvétel az éves költségvetés tervezésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, közgazdász, vagy egyéb felsőfokú és pénzügyi-, vagy projektmenedzseri végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Annak igazolása, hogy a pályázó a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltással (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózissal) beoltásra került. Ezen kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi okból ellenjavallt a védőoltás felvétele és ezt háziorvosi vagy szakorvosi vélemény alátámasztja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 év releváns szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berente Ágnes osztályvezető nyújt, a 76/513-574 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16.463-16/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kecskemet.hu – 2021. december 23.
 • www.karrierm.hu – 2021. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu felületen) ügyfélkapus azonosítást követően erre vonatkozó kérelem megküldése útján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>