Projektmenedzser

2021. december 6.

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Önkormányzat saját forrásaiból, hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésében való részvétel, pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, a támogatással megvalósuló projektek szakszerű menedzselése uniós és hazai forrásból finanszírozott pályázatok területén,
 • Pályázati adatlapok kitöltése,
 • Támogatási Szerződések kezelése, módosítási kérelmek előkészítése,
 • Beruházásokhoz kapcsolódó szerződések előkészítése,
 • Szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás,
 • Fejlesztéshez szükséges engedélyezési / hozzájárulási eljárások szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt előkészítése, projekttervezés és ütemezés előkészítése,
 • Pályázati dokumentációk kidolgozásában való részvétel,
 • Beruházások helyszíni nyomon követése,
 • Pályázati adminisztráció (EPTK felület kezelése, szakmai beszámolók, elszámolások elkészítése (részvétel helyszíni és monitoring ellenőrzéseken).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzatról szóló 26/2019.számú Jegyzői rendelkezésben foglaltak az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, műszaki végzettség,gazdasági, pénzügyi vagy jogi végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pontos, precíz munkavégzés, kitartás, magas fokú koncentrációs készség,rugalmasság, önálló munkavégzés, csapatszellem,szakmai területhez kapcsolódó intézményrendszer, jogszabályok, eljárásrendek ismerete
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, közbeszerzési referens képesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Legalább 1 év hasonló területen szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • EPTK felület ismerete
 • Műszaki képzettség, beruházások lebonyolításában szerzett reveláns tapasztalat
 • Könyvelői vagy pénzügyi számviteli ügyintézői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok másolata
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Juhász Hajnalka beruházásokért és pályázatokért felelős önkormányzati tanácsadó nyújt, a 06 48/514-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő 4 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/363/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi személyzeti ügyintéző részére a allas@kazincbarcika.hu  email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kazincbarcika.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>