Projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2021. november 30.

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 24. I. besorolási osztály, 20. I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

projektmenedzseri feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projektek előkészítése, irányító szervezettel történő kapcsolattartás, a támogató okiratban rögzített feladatok végrehajtásának előkészítése. A projektek műszaki ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a helyi önkormányzati rendeletek az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, műszaki képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • projektekben való műszaki tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • műszaki végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, oklevél, bizonyítvány másolata, a 87/2019. (IV. 23,) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zalán Gábor jegyző nyújt, a 06-94-562-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/10380-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Dr. Zalán Gábor jegyző részére a jegyzo@koszeg.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Zalán Gábor jegyző, Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 3 tagú bizottság értékeli. Személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A kinevezésről a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koszeg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>