Projektmenedzser

2021. október 15.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.11.30-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör Az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Tab, Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Zics és Torvaj) vonatkozásában ellátja a hazai és az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat. Közreműködik a munkakörébe tartozó pályázatok előkészítésében, a támogatással és uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, és lebonyolítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően. Közreműködik a projekt lebonyolításában, folyamatosan nyomon követi a beruházást. Részt vesz a különböző hatóságokkal és a beruházás megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel, kivitelezőkkel, lebonyolítókkal. Elkészíti a pályázatok elszámolását, kifizetési kérelmeit. Elkészíti a projektek támogatási szerződés módosításához szükséges kérelmeket, dokumentációkat, ill. változás bejelentéseket. A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását figyelemmel kíséri. A projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért jelentéseket, beszámolókat elkészíti. A beruházással kapcsolatos feladatok ellátása során kapcsolatot tart a lakossággal, helyi civil szervezetekkel. A munkakörébe tartozó feladatok kapcsán képviselő-testületi előterjesztéseket készít, azok tárgyalásán részt vesz. A feladatkörébe tartozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról gondoskodik. Vezeti a feladatköréhez kapcsolódó jogszabály által előírt nyilvántartásokat és elkészíti a statisztikai jelentéseket. Rendszeresen tájékoztatja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot a folyamatban lévő beruházásokról. Közreműködik az Iroda részére meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtásában. Somogy Megye integrált Területi Programjának teljes körű ismerete. Somogy Megye Területfejlesztési Programjának ismerete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektmenedzseri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónyáné dr. Zarnovszky Judit nyújt, a 06-84525-901 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TA/1264/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser .
 • Személyesen: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit , Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jegyző fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>