Projektmenedzser

2021. szeptember 13.

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás út 18.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 32.pontja szerinti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a munkakörébe tartozó pályázatok előkészítésében, figyelemmel kíséri az uniós forrásokból megvalósuló pályázati kiírásokat. Közreműködik az önkormányzati projektek lebonyolításában, folyamatosan nyomon követi a beruházást. Részt vesz a különböző hatóságokkal és a beruházás megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel, kivitelezőkkel, lebonyolítókkal. Elkészíti a pályázatok elszámolását, kifizetési kérelmeit. Elkészíti a projektek támogatási szerződés módosításához szükséges kérelmeket, dokumentációkat, ill. változás bejelentéseket. A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását figyelemmel kíséri. A projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért jelentéseket, beszámolókat elkészíti. Közreműködik a helyi önkormányzati támogatásokból megvalósuló lakossági beruházások döntés előkészítésében, ügyfélforgalom lebonyolításában. A munkakörébe tartozó feladatok kapcsán képviselő-testületi előterjesztéseket készít, azok tárgyalásán részt vesz. A feladatkörébe tartozó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról gondoskodik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektmenedzseri feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens képesítés,
 • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EPTK felület ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Zoltán jegyző nyújt, a 48/411-435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IBE/1946/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Dr.Szabó Zoltán részére a dr.szabo.zoltan@berente.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Szabó Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás út 18.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester egyetértésével. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.berente.hu – 2021. szeptember 6.
 • berentetv.hu – 2021. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berente.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>