Projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 3.

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser (2 fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 24. pontja alapján koordinációs feladatkör.

Ellátandó feladatok:

projektek előkészítése és utógondozása, elszámolása, pénzügyi és szakmai menedzsment feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

projektmenedzsment

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Uniós projektek lebonyolításával kapcsolatos – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EPTK (Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Funtek Milán irodavezető nyújt, a mfuntek@gymsmo.hu e-mail címen, és a 06 96 522-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Knipper Emil aljegyző részére a knipper.emil@gymsmo.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gymsmo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>