Projektmenedzser

2021. április 6.

Szegvári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 30-tól 2023. szeptember 30-ig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok összeállítása, beadása, menedzselése, egyéb adminisztratív feladatok ellátása. Kapcsolattartás tervezőkkel, kivitelezőkkel, civil szervezetekkel, irányító és ellenőrző hatóságokkal. Pályázatok pénzügyi lebonyolítása, költségvetés összeállítása, elszámolása, fenntartási időszakban jelentések készítése. Közbeszerzés, árajánlatkérés, szerződéskötés adminisztratív feladatainak ellátása. Protokolláris feladatok, polgármesteri titkársági feladatok ellátása, önkormányzati rendezvények szervezése, önkormányzat honlapjának, Facebook oldalának kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szegvári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Személyügyi szervező vagy bér- és társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.,
 • Precíz munkavégzés.
 • Határidők pontos megtartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szecskó Tamás nyújt, a 63/364-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/512-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Elektronikus úton dr. Szecskó Tamás részére a jegyzo@szegvar.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: dr. Szecskó Tamás, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szegvar.hu – 2021. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szegvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>