Projektmenedzser

2021. február 15.

Semmelweis Egyetem
Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ügyvivő szakértő (projektmenedzser)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázat- és Projektmenedzsment Csoporthoz tartozó feladatok koordinálása és a területhez tartozó munkatársak irányítása elsősorban a következő területen: a) Az egyetemet érintő hazai, uniós és más nemzetközi forrású pályázatok figyelése, tájékoztatás közzététele a megjelent felhívásokról. b) Pályázati nyilvántartó rendszer szakterületi működtetése, kezelése és felügyelete, ezen keresztül az egyetemi pályázati rendszer támogatása. c) Az egyetem által benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés. d) A Pályázati Szabályzat és a vonatkozó egyetemi rendelkezések szerint segítségnyújtás a pályázati folyamatban. e) Semmelweis Tudományos és Innovációs Alapból támogatott pályázatok és projektek innovációs szakterületi kezelése a vonatkozó egyetemi szabályozásban foglaltak szerint. f) Az Innovációs Központ részére érdemi ügyintézésre vagy tájékoztatásul megküldött, beadott és elnyert pályázatok nyilvántartása. g) Stratégiai egyetemi KFI projektek esetén részvétel a projektmenedzsmentben. h) A projektek fenntartási időszakban való gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
 • Hazai és/vagy nemzetközi KFI pályázatok kezelése területén szerzett tapasztalat
 • Középfokú angol nyelvtudás
 • MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat a kutatás-fejlesztés, innováció területén

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, megbízható, önálló munkavégzés, a határidők betartása,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, rugalmasság,
 • Problémamegoldó és szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2021. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 12767/IKP/2020. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>