Projektmenedzser

2021. február 9.

Agrárminisztérium
Jogtanácsosi, Közbeszerzési és Projektirányítási Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Agrárminisztérium meghatározott projektjeinek (KEHOP, ZIKOP, EFOP) tekintetében az alábbi feladatokat látja el: – megszervezi a fejlesztés operatív feladatait, koordinálja és irányítja, valamint kapcsolatot tart a partnerekkel; – a monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az Irányító Hatóság tájékoztatása a projektek pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról; – részvétel a projekt helyszíni ellenőrzésein.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) 2018. évi CXXV. törvény, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint az Agrárminisztérium Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 2 éves vagy hosszabb idejű projektmenedzseri szakmai tapasztalat;
 • Rendelkezik eredményesen lezárt, európai uniós forrásból megvalósult projekttapasztalattal;
 • Közigazgatásban szerzett munkatapasztalat;
 • B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Alaposság, kreativitás, precizitás;
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • megoldás-orientált gondolkodás;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • képesítést tanúsító okiratok fénymásolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az alkalmazás feltételeként előírt, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig eredetiben bemutatja;
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Domonkos Csenge részére a szif.palyazat@am.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>