Projektmenedzser

2021. január 25.

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat pályázatainak elkészítésében, az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban. A pályázati határidők figyelése, betartása és betartatása a projekt résztvevőivel. A hatáskörébe tartozó projektek teljes körű menedzselése. Belső igények felmérése, egyeztetése. Projekt résztvevők koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a belső résztvevőkkel, tervezőkkel, kivitelezőkkel, hatóságokkal, műszaki ellenőrökkel. Tervezési munkára szerződések megkötése, a tervezés folyamatának szakmai felügyelete, egyeztetésen való részvétel. Kivitelezési munkák szerződéseinek megkötése, a kivitelezés teljes folyamatának menedzselése, megrendelő képviselete. Építési napló megnyitása, megrendelői bejegyzések megtétele. Projektekben történő részvétel a munkakezdéstől a műszaki átadásig. Garanciális bejárások szervezése, garanciális ügyek kezelése. Projektek elszámolásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Építészmérnöki, építőmérnöki vagy villamosmérnöki végzettség,
 • Műszaki ellenőri vagy műszaki vezetői jogosultság, NÜJ szám,
 • Legalább 3 év mérnöki területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Baumgartner Zsuzsanna részére a baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó – 2021. január 15.
 • Budakeszi város honlapja – 2021. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>