Projektmenedzser

2021. január 5.

Semmelweis Egyetem
Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ügyvivő szakértő (projektmenedzser) 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az egyetemen keletkező, gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények, ötletek és felfedezések felkutatása, befogadása, vizsgálata,
 • az egyetemen keletkező – jogilag védhető és nem védhető – szellemi alkotások hatékony és optimális gazdasági hasznosításának, illetve a hasznosítást megvalósító vállalkozások alapításának elősegítése,
 • hazai és külföldi pénzügyi befektetőkkel történő kapcsolatok kiépítése és menedzsmentje,
 • titoktartási megállapodások, anyagátadási megállapodások, kutatási, szerződések, hasznosítási szerződések, intézményi és ipari együttműködési megállapodások stb. létrejöttének elősegítése, szakértők támogatásával történő véleményezése, megkötésük elősegítése,
 • egyetemi szponzoring és fundraising kiépítése és folyamatos fejlesztése,
 • egyetemi K+F+I bérkutatással (contract research) kapcsolatos szerződések szakmai előkészítésével, egyeztetésével, menedzselésével kapcsolatos szakterületi feladatok ellátása, együttműködés a szerződések jogi előkészítését és nyilvántartását végző Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség,
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • KFI technológia transzfer szakterületen szerzett felsőoktatási vagy egyéb kutatóhelyi munkatapasztalat (minimum 3 év)
 • Egészségipari (orvosi, gyógyszer, stb.) területen szerzett technológia transzfer menedzsment tapasztalat
 • Külföldi ipari, kutatási tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, megbízható, önálló munkavégzés,
 • Határidők pontos betartása,
 • Jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • Csapatmunkára való készség,
 • Rugalmasság, terhelhetőség, jó stressztűrő képesség,
 • Problémamegoldó és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2020. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 126008/IKP/2020. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>