Projektmenedzser

2021. január 5.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2022.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Váci út 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projektek műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása. Szerződésmódosítások, változás bejelentések elbírálása, kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. A támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomonkövetése. Kedvezményezettek projektfenntartásának támogatása. Fenntartási jelentések műszaki szempontú ellenőrzése. Közreműködés a helyszíni ellenőrzések előkészítésében, szükség esetén részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, projektszintű intézkedési tervek nyomon követése. Részvétel a projektszintű közbeszerzési dokumentáció műszaki szempontú ellenőrzésében. Szabálytalansági eljárások, ellenőrzések szakmai feladatainak ellátása. Rendszeres és eseti beszámolók, jelentések, tájékoztatók készítése. Kapcsolódó FAIR/EMIR feladatok ellátása. Kedvezményezettekkel történő kapcsolattartás, tanácsadás, részvétel az egyeztetéseken. Adatszolgáltatási és adminisztrációs feladatellátás, a keletkező dokumentumok szakszerű kezelése, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Microsoft Word, Excel haladó szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Energetikai területen szerzett szakképzettség (pl. energetikai mérnök, energiagazdálkodási mérnök), gépészmérnök, építészmérnök vagy villamosmérnök szakképzettség
 • Energetikai területen szerzett tapasztalat
 • Közigazgatásban szerzett munkatapasztalat
 • EUPR rendszer ismerete
 • Európai uniós pályázatok kezelésében szerzett tapasztalat
 • Fejlesztési programok megvalósításában, végrehajtásában szerzett tapasztalat
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • Rendszerszemlélet,
 • Jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • Proaktivitás,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,
 • Jó együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklet alapján
 • Magyar nyelvű motivációs levél (fél oldal terjedelemben)
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul önéletrajzának a toborzási adatbázisba történő felvételéhez, és a későbbiekben történő felhasználásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferecskó Martina nyújt, a +36 (1) 795 2819 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton palyazat@itm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, hiányosan beküldött pályázati anyagot nem tekintjük érvényes pályázatnak. A személyes meghallgatásra behívottak közül, a kiválasztási eljárást lefolytató és a meghallgatáson jelenlévő személyek közösen döntenek a foglalkoztatott személyéről. Kérjük, az önéletrajzon bérigény megjelölését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön jelentkezésének elküldésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a https://www.kormany.hu/download/a/5d/d1000/AT_SZF_%C3%A1ll%C3%A1shirdet%C3%A9sek.pdf#!DocumentBrowse oldalon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>