Projektmenedzser

2020. december 29.

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat pályázatainak elkészítésében. az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban. A pályázati határidők figyelése, betartása és betartatása a projekt résztvevőivel. A hatáskörébe tartozó projektek teljes körű menedzselése. Belső igények felmérése, egyeztetése. Projekt résztvevők koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a belső résztvevőkkel, tervezőkkel, kivitelezőkkel, hatóságokkal, műszaki ellenőrökkel. Tervezési munkára szerződések megkötése, a tervezés folyamatának szakmai felügyelete, egyeztetésen való részvétel. Kivitelezési munkák szerződéseinek megkötése, a kivitelezés teljes folyamatának menedzselése, megrendelő képviselete. Építési napló megnyitása, megrendelői bejegyzések megtétele. Projektekben történő részvétel a munkakezdéstől a műszaki átadásig. Garanciális bejárások szervezése, garanciális ügyek kezelése. Projektek elszámolásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építészmérnöki, építőmérnöki vagy villamosmérnöki végzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Műszaki ellenőri vagy műszaki vezetői jogosultság, NÜJ szám.
 • Legalább 3 év mérnöki területen szerzett gyakorlat.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
 • Motivációs levél.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Baumgartner Zsuzsanna részére a baumgartner.zsuzsanna@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2020. december 21.
 • Budakeszi város honlapja – 2020. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>