Projektmenedzser

2020. december 24.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – Budapest

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 , Korányi Frigyes út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézeti sajátosságok figyelembevételével az intézet főmérnökével együttműködve a projekt műszaki dokumentációinak előkészítésében való részvétel, a dokumentumok ellenőrzése, költségbecslés, ajánlatok bekérése, kezelése. Kapcsolattartás műszaki ügyekben felettes és engedélyező szervekkel, a megvalósításban részt vevő partnerekkel. A projektek megvalósításának nyomon követése, beruházási, felújítási munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése, a projektek műszaki átadásával, zárásával, valamint a fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása. Helyszíni ellenőrzéseken történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) OKPI Munkaügyi Szabályzata, valamint 2020. január 01. napjától a 2020. C. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi műszaki végzettség,
 • legalább 1 éves projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat
 • közbeszerzési ismeretek/tapasztalatok
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, PowerPoint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • energetikai tevékenységben szerzett szakmai tapasztalat
 • 2-3 éves vagy hosszabb idejű projektben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • az Intézet honlapján megtalálható, dátummal, aláírással ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet – Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/12/projektmened , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Vancsura Katalin gazdasági igazgató-helyettes részére a gazdig@koranyi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.koranyi.hu
 • www.profession.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>