Projektmenedzser

2020. december 10.

Óbudai Egyetem
Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság
Pályázati Szolgáltatások Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. január 01. – 2021. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1034 Budapest, Doberdó út 6/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és nemzetközi pályázati projektek tervezése. A projekt szakmai és pénzügyi feladatainak irányítása, menedzselése. A projektben résztvevők sikeres együttműködésének előmozdítása, a projekt részfeladatainak összehangolása, ezáltal hozzájárulás a támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséhez. A projekttel kapcsolatos jelentések elkészítésének irányítása, jelentések benyújtása, beszámolók és kifizetési igénylések elkészítése, beküldése, hiányosságok pótlása. Kapcsolattartás a támogató szervezettel. A projekthez kapcsolódó beszerzések lebonyolításának felügyelete, a beszerzési folyamat nyomon követése. Kapcsolattartás az Óbudai Egyetem projektet érintő szervezeti egységeivel. A projektkommunikáció (külső, belső) és disszeminációs tevékenység tervezése, szervezése, irányítása, szükség szerinti beavatkozás. A projektmenedzsment többi tagjával és a szakmai megvalósítókkal való szoros együttműködésben látja el a projekt összehangolt szakmai és pénzügyi megvalósítását. Projektzárás előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • 3-5 év közötti szakmai tapasztalat – EU vagy EGT által társfinanszírozással megvalósuló projektekben szerzett tapasztalat
 • Szakmai tapasztalat – hazai és nemzetközi pályázatok tervezésében szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP rendszerismeret.
 • Felhasználói szintű MS Office rendszerismeret
 • Magas fokú problémamegoldó készség
 • Határidők pontos betartása
 • Precíz, megbízható, önálló munkavégzés
 • Csapatmunkára való készség
 • Rugalmasság, szervezőkészség, stressztűrő képesség
 • Gyors reakciókészség
 • B kategóriás jogosítvány
 • A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola – közgazdasági vagy menedzsment szakirányú végzettség
 • Nemzetközi uniós projektek menedzselésében szerzett tapasztalat
 • Felsőoktatási (esetleg más költségvetési) intézményben bonyolított pályázat menedzselésében szerzett tapasztalat
 • Európai Unió által finanszírozott hazai és nemzetközi projektek ellenőrzésében, monitoringjában vagy megvalósításában szerzett megvalósítói tapasztalat
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Hazai és nemzetközi pályázati projektek tervezése
 • Gyakorlott szintű Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs rendszerismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-RH,118/3, 2020 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Fülöp Alexandra részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ÓE honlap – 2020. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://innovacio.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>