Projektmenedzser

2020. október 23.

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Önkormányzat saját forrásaiból, hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésében való részvétel, pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, a támogatással megvalósuló projektek szakszerű menedzselése, elsősorban TOP, KEHOP és minisztériumok által finanszírozott pályázatok területén. – Pályázati adatlapok kitöltése, – Támogatási Szerződések kezelése, módosítási kérelmek előkészítése – Partnerekkel való kapcsolattartás, – Fejlesztéshez szükséges engedélyezési / hozzájárulási eljárások szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt előkészítése, projekttervezés és ütemezés előkészítése. – Pályázati dokumentációk kidolgozásában való részvétel – Beruházások helyszíni nyomon követése – Pályázati adminisztráció (EPTK felület kezelése, szakmai beszámolók, elszámolások elkészítése (részvétel helyszíni és monitoring ellenőrzéseken, kapcsolattartás a Támogató és a Közreműködő Szervezettel).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 26/2019. sz. egységes közszolgálati szabályzat az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, befejezett felsőfokú tanulmányok (pénzügyi, gazdasági, jogi, bölcsész vagy műszaki végzettség),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pontos, precíz munkavégzés, kitartás, magas fokú koncentrációs készség, rugalmasság, önálló munkavégzés, csapatszellem, szakmai területhez kapcsolódó intézményrendszer, jogszabályok, eljárásrendek ismerete.
 • A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Könyvelői vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés,
 • Hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közbeszerzési referens képesítés.
 • EPTK felület ismerete.
 • Műszaki képzettség, beruházások lebonyolításában szerzett releváns tapasztalat.
 • Angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okmányok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • A pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/291/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Majoros Adrienn részére a allas@kazincbarcika.hu  e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>