Projektmenedzser

2020. augusztus 3.

SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Kende utca 13-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projekt(ek) irányítása, koordinálása, operatív működtetése, projekt(ek) vezetése. A projekt(ek) végrehajtásához szükséges szakmai-, pénzügyi koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó előírások, szerződések, jogszabályok és útmutatók előírásainak figyelembevételével. A projekt(ek) megvalósításával összefüggő dokumentumok ellenőrzése, pályázati kiírásban és támogatási szerződésben meghatározott kritériumok szerinti összeállítása, megfelelőségének vizsgálata. A projekt(ek)et érintő külső ellenőrzések koordinálása, a határidők betartásának és a kimenő dokumentumok tartalmának figyelemmel kísérése. Projekt(ek) előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek megfelelő tartalmú elkészítése, összeállításnak koordinálása, ellenőrzése. Egyéb, a projekt(ek) végrehajtásához kapcsolódó jelentések, adatszolgáltatási tevékenységek ellátása, szakmai összeállítása, koordinálása. Projekt(ek) mindenkori helyzetének, státuszának felügyelete. Napi kommunikáció a projekt(ek)ben résztvevő munkatársakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Közgazdasági vagy menedzsment szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • EU vagy EGT által társfinanszírozott projekt megvalósításában – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Költségvetési szervnél,államigazgatásban, közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Pályázati rendszerek (pl. EPTK) felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló kommunikációs készség
 • Agilitás
 • Határozott fellépés
 • Felelősségteljes munkavégzés, önállóságra való igény

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél a bruttó fizetési igény megjelölésével,a végzettséget igazoló oklevél másolata (külföldön szerzett oklevél esetén a honosításról szóló határozat is szükséges), a nyelvtudást igazoló oklevél másolata, a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a felvételi bizottság tagjai megismerhetik a pályázatában szereplő adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Zsófia nyújt, a 06-1-279-6124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Farkas Zsófia részére a farkas.zsofia@sztaki.hu e-mail címen keresztül ÉS
 • Elektronikus úton karrier@sztaki.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sztaki.hu – 2020. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sztaki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>