Projektmenedzser

2020. július 12.

Országos Mentőszolgálat
Projektigazgatási Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Mentőszolgálat fejlesztési projektjei kapcsán szervezői, irányítói és megvalósítói feladatok ellátása. Az osztályvezető, a projektkoordinátor és a pénzügyi vezető munkájának ellenőrzése, pénzügyi elszámolások, szakmai beszámolók készítése, illetve felülvizsgálata. A folyamatban lévő és már lezárt projektekhez kapcsolódóan teljes körű monitoring és adatszolgáltatási tevékenységek ellátása. Együttműködés az Országos Mentőszolgálat különböző szakterületeivel, szükség esetén információgyűjtés és tájékoztatás az illetékes szervezeti egységek részére. Közreműködés a hatályos jogszabályok és szabályzatok alkalmazásában, ezek betartásának felügyelet a projektek lebonyolítása során. Vezetői jelentések, kivonatok előkészítése, összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Európai uniós forrásokkal foglalkozó szervezetnél szerzett tapasztalat
 • elektronikus pályázatkezelő felület rutinszerű használata
 • pontos, precíz munkavégzés és jó problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Építész-, építő-, villamosmérnök-, mérnökinformatikus végzettség
 • Egészségügyi területen szerzett végzettség és/vagy tapasztalat
 • Építőipari szektorban szerzett végzettség és/vagy tapasztalat
 • Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életutat bemutató, a betöltött munka-,és/vagy feladatkört, a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél (maximum 1 oldalas terjedelemben)
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Cseri-Tóth Klaudia részére a palyazat@mentok.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>