Projektmenedzser

2020. február 10.

Óbudai Egyetem
Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1034 Budapest, Doberdó út 6/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A projekt szakmai és pénzügyi feladatainak irányítása, menedzselése.
 • A projektben résztvevők sikeres együttműködésének előmozdítása, a projekt részfeladatainak összehangolása, ezáltal hozzájárulás a támogatási szerződésben vállaltak teljesítéséhez.
 • A projekttel kapcsolatos jelentések elkészítésének irányítása, jelentések benyújtása, beszámolók és kifizetési igénylések elkészítése, beküldése, hiányosságok pótlása.
 • Kapcsolattartás a támogató szervezettel.
 • A projekthez kapcsolódó beszerzések lebonyolításának felügyelete, a beszerzési folyamat nyomonkövetése.
 • Kapcsolattartás az Óbudai Egyetem projektet érintő szervezeti egységeivel.
 • A projektkommunikáció (külső, belső) és disszeminációs tevékenység tervezése, szervezése, irányítása, szükség szerinti beavatkozás.
 • A projektmenedzsment többi tagjával és a szakmai megvalósítókkal való szoros együttműködésben látja el a projekt összehangolt szakmai és pénzügyi megvalósítását.
 • Projektzárás előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, gazdasági végzettség,
 • EU vagy EGT által társfinanszírozással megvalósuló projektekben szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Csapatmunkára való készség
 • Rugalmasság, szervezőkészség, stressztűrő képesség.
 • Gyors reakciókészség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Annak az igazolása, hogy a pályázó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közgazdasági vagy menedzsment szakirányú végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Nemzetközi uniós projektek pénzügyi menedzselésében szerzett 1-3 év közöttitapasztalat.
 • Felsőoktatási (esetleg más költségvetési) intézményben bonyolított pályázat pénzügyi vezetői/munkaügyi/általános pénzügyi területen szerzett 1-3 év közötti tapasztalat.
 • Európai Unió által társfinanszírozott projektek ellenőrzésében, monitoringjában vagy megvalósításában szerzett 1-3 év közötti tapasztalat.
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításában szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Magas fokú problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű Határidők pontos betartása,
 • Kiváló szintű Precíz, megbízható, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tóth Anita Boglárka részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap – 2020. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-RH 86/5/2020

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>