RF-IT Hungary Kft.

Projektmenedzser

2020. január 31.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pályázati és Projekt Csoport

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Uniós és egyéb projektek teljes körű és önálló kezelése, nyilvántartása, nyomon követése, elszámolások és beszámolók benyújtása, az intézményen belüli szervezeti egységek folyamatos bevonásával, tájékoztatásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, gazdasági, jogi vagy műszaki szairányú végzettség,
  • Projektmenedzsment tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
  • Szakmai tapasztalat uniós pályázatok menedzsmentjében, szakmai tapasztalat pályázatírásban, EPTK rendszer felhasználói szintű ismerete, kapcsolódó jogszabályok ismerete, kiváló kommunikációs képesség, rendszerszemlélet, komplex feladatok ellátásának képessége, gyors alkalmazkodás képessége az új, váratlan helyzetekhez.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati eljárásban bírálóként részt vevők betekintési jogához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2020 HR , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME 03-01 Emberi Erőforrások Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • BAZ Megyei Központi Kórház és EOK honlapja és faliújságja – 2020. január 11.
  • ÁEEK honlapja – 2020. január 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>