Projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2019. december 10.

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 3.

Ellátandó feladatok:

pályázatok menedzselése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós és hazai pályázatok koordinálása, menedzselése, az elnyert projektek teljes adminisztrációja, projekt jelentések készítése, projekt pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítése, kifizetési kérelmek előkészítése, fenntartási jelentések megalapozott előkészítése, kapcsolattartás a projekt partnereivel, illetve a projekt célcsoportjaival.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, gazdaságtudományi,
 • projektmenedzseri tevékenységben jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerinti önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről a bizonylat, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalay Zoltán jegyző nyújt, a 96/522-204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/63/2019 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.
 • Személyesen: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal dr. Szalay Zoltán, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.gymsmo.hu – 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. december 10. 16 óra.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>