Projektmenedzser

2019. november 13.

Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű , várhatóan 2020.01.01. – 2020.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Ellátandó feladatok:

Az Európai Unió által a 2014-2020 időszakra létrehozott Belügyi Alapok keretében jóváhagyott projektek menedzselése és szakmai felügyeletének folyamatos ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Belügyi Alapok Felelős Hatósága jogszabályban, valamint belső utasításokban meghatározott feladatainak támogatása, adminisztratív és szervezési feladatok ellátása. Kiemelten a pályázati kiírások megszervezésében, lebonyolításában, a beérkező pályázatok értékelésében, kedvezményezettek felkészítésében közreműködés; a jóváhagyott projektek megvalósításának felügyelete, ezen belül a projektek megvalósításának nyomon követése; projektek dokumentumalapú ellenőrzése; projektek zárásában történő közreműködés; projektek megvalósulásáról nyilvántartások vezetése; adatszolgáltatás; beszámolók készítése; kapcsolattartás az érintett szervezetekkel és kedvezményezettekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű iskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Projektek megvalósításában, monitoring tevékenységében vagy ellenőrzésében szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • Elvárt kompetenciák: szervezőkészség, önálló munkavégzés, kreativitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európai Unió által társfinanszírozott projektek menedzselésében, ellenőrzésében, monitoringjában vagy megvalósításában szerzett legalább 1 éves tapasztalat,
 • Angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Közbeszerzési eljárások bonyolításában szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázaton kérjük feltüntetni: ”projektmenedzser”.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szedő Szilvia osztályvezető nyújt, a szilvia.szedo@bm.gov.hu címen v. a 36-1-441-1947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vigh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az álláshely betöltésekor kell eredetben benyújtania.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>