Projektmenedzser

2019. szeptember 4.

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Projektmenedzseri feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • EFOP TOP projektek irányítása, menedzselése,
 • Időszakos Beszámolók, Záró Beszámoló, jelentések, emlékeztetők készítése,
 • Változás-bejelentők, Támogatási Szerződés-módosítások elkészítése, hiánypótlások teljesítése, kapcsolattartás Közreműködő Szervezettel,
 •  3 ajánlatos beszerzési eljárások (ajánlatkérések) előkészítése és lefolytatása, közbeszerzési eljárások előkészítésében való részvétel,
 • Részvétel a projekttel kapcsolatos szakmai és pénzügyi-elszámolási egyeztetésekben, aktív együttműködés a projekt pénzügyi vezetőjével és szakmai vezetőjével, külső vállalkozókkal és szakértőkkel,
 • Kapcsolattartás közreműködő szervezettel irányító hatósággal,
 • A projekt Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelő előrehaladásának biztosítása, tevékenység-ütemezés nyomon követése,
 • Projekt dossziék naprakészen tartása, Menedzsment információk nyilvántartása,
 • Általános irodai feladatok ellátása,
 • Kedvezményezett székhelyére/telephelyére történő kiszállás bizonyos rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség,
 • Uniós (Széchenyi2020) projektek menedzselésében szerzett min. 1 év munkatapasztalat (pályázói-kedvezményezetti oldalon, akár a kedvezményezettnél, akár más projektmenedzsment cégnél),
 • Microsoft Word, Excel professzionális szintű ismerete,
 • Igényesség a saját munka minőségére vonatkozóan,
 • Precizitás, határidők betartása,
 • Eredmény-centrikus hozzáállás,
 • Ügyfél-centrikus hozzáállás, az ügyfél segítése minden pályázati teendőben,
 • Magas fokú teherbírás, stressztűrés,
 • Jó problémamegoldó, és konfliktuskezelő képesség (“ha kidobják az ajtón, bemászik az ablakon” hozzáállás),
 • A szervezet méltó képviselete. Kulturált megjelenés, viselkedés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Kiss Katalin jegyző részére a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>