Projektmenedzser

2019. augusztus 24.

Magyarságkutató Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a hazai vagy közösségi források bevonásával megvalósuló pályázatok kidolgozásában, illetve a támogatásban részesülő projektek sikeres megvalósításának projekt szintű irányításában és kapcsolódó feladatainak ellátásában. Részvétel a munkaköri leírásban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban, ügyrendekben meghatározásra kerülő feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalat, támogatásból megvalósuló projektek lebonyolítása területén
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hazai pályázati rendszer ismerete, Széchenyi 2020 operatív programok és pályázati konstrukciók ismerete
 • komplex pályázati forrásokból megvalósuló projektek sikeres lebonyolításában szerzett közvetlen tapasztalat
 • angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • Komplex feladatok önálló, proaktív, precíz ellátásának képessége és nyitottság a kihívások iránt,
 • megbízható személyiség, jó együttműködési képesség,
 • projektszemlélet, eredményorientáltság,
 • analitikus gondolkodásmód, stratégiai szemlélet ,
 • pontos, precíz, megbízható munkavégzés,
 • önállóság, problémamegoldó képesség,
 • rugalmasság,
 • terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű fényképes önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • motivációs levél
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
 • idegen nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i), amennyiben rendelkezik okirattal igazolt nyelvtudással
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Szilárd nyújt, a 06301676072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gőcze Fruzsina részére a szemelyugy@mki.gov.hu  e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>