Projektmenedzser

2019. július 31.

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Projekt Koordinációs Főosztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. december 31-ig tartó kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

alapellátási alprojekt-, népegészségügyi alprojekt-, környezetegészségügyi alprojekt-, betegbiztonsági alprojekt munkavállalói, valamint egyéb projektmegvalósítók

Ellátandó feladatok:

 • státusz jelentések, szakmai beszámolók határidőre és szabályszerű összeállításának vezetése, valamint mindezek során együttműködés a pénzügyi vezetővel, illetve a szakmai vezetővel;
 • az előírt jelentési rendszer adatszolgáltatásainak teljesítése és koordinálása, valamint a szükséges információáramlás biztosítása;
 • a szakmai javaslatok és különböző dokumentációk véleményezése megvalósíthatósági szempontok szerint felelősségébe tartozó területeken;
 • a felelősségébe tartozó alprojektek, területek feladatainak teljesítésével összefüggő munkaszervezeti feladatok koordinálása;
 • a projekt képviselete döntéshozók és kulcs befolyásolók irányába, igazgatási fórumokon és a nyilvánosság előtt;
 • a projekt tervszerű előrehaladásához szükséges, operatív menedzsment döntések meghozatala.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a projekt végrehajtásának irányítása, a projektszervezet működtetése;
 • a projekt (jog)szabályszerű és a terveknek megfelelő megvalósítása, valamint az ehhez szükséges működési feltételek megteremtése,
 • az egyes szintek közötti információellátás és a hatékony döntéshozatal biztosítása. 18. feladatkör, ellátandó feladatok:
 • a projektekhez kapcsolódó dokumentációk készítése, aktualizálása;
 • az előírt jelentési kötelezettség, adatszolgáltatás biztosítása a támogató, a különféle ellenőrzéseket végző szervek, valamint más szervezeti egységek számára;
 • a módosítási igények összegyűjtése, egyeztetése, benyújtása az EPTK felületen;
 • a helyszíni ellenőrzések, vagy monitoring látogatások koordinálása,
 • a konzorciumi megállapodás karbantartása, az időszakos konzorciumi megbeszélések megszervezése;
 • kapcsolattartás a támogatóval, a konzorciumi partnerekkel, más szervezeti egységekkel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, közgazdasági/menedzsment szakirányú ennek hiányában egyéb releváns felsőfokú végzettség,
 • európai uniós projektek megvalósításában a (projekt)menedzsment területén szerzett 60 hónap (5 év) – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi végzettség
 • közigazgatási, igazgatási munkahelyen szerzett legalább 3 év tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • pontosság,
 • precizitás,
 • analitikus gondolkodás,
 • rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz
 • motivációs levél, melyben kérjük tételesen és részletesen feltüntetni azon európai uniós projektek azonosítószámát, összértékét, valamint a betöltött pozíciót, és a főbb feladatokat, ahol a 60 hónapos projekt menedzsment tapasztalatot megszerezte a pályázó
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mózes Zsuzsanna nyújt, a 06-70/4910673 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

- pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, – minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű munkaviszonyt létesítünk 3 hónap próbaidő kikötésével. A munkabér megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt költségvetése, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>