Projektmenedzser

2019. március 17.

Nemzeti Sportközpontok

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A projektmenedzser feladata az építtetői érdekek képviselete a beruházás tervezés szakaszától a kivitelezés befejezeséig, az épület üzemeltetésre alkalmassá válásáig. Teljeskörű koordinálás keretében részt vesz a szükséges engedélyezési eljárások lebonyolításában, közműegyeztetésekben, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentáció előkészítésében. Figyelemmel kíséri a beruházási terv szerinti műszaki tartalmú, költségvetésű határidőre való megvalósítását koordinálja a beruházási terv szerinti megvalósításhoz szükséges folyamatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Műszaki végzettség (Építő-, villamos-, gépészmérnök)
  • B kategóriás jogosítvány
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • pontosság, megbízhatóság, elhivatottság, nagy terhelhetőség ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>