Projektmenedzser

2018. október 31.

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésében való részvétel, pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, a támogatással megvalósuló projektek szakszerű menedzselése, elsősorban TOP, KEHOP, GINOP, NGM, NFM, BM által finanszírozott pályázatok területén. pályázati adatlapok kitöltése, partnerekkel való kapcsolattartás, fejlesztéshez szükséges engedélyezési/hozzájárulási eljárások szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt előkészítése, projekttervezés és ütemezés előkészítése. pályázati dokumentáció kidolgozásában való részvétel: kapcsolódó tanulmányok (megvalósíthatósági, háttér, stb.) üzleti terv, projekt költségvetés el(ő)készítése. hazai és/vagy uniós támogatásból megvalósuló projektek teljes körű szakmai és pénzügyi menedzselése (a projekt szakmai megvalósulásának, beruházások helyszíni nyomon követése, előrehaladási jelentések, pénzügyi jelentések, kifizetési igénylések, elszámolások készítése, összeállítása, munkafolyamatok és ütemtervek kialakítása, koordinálása, részvétel helyszíni és monitoring ellenőrzéseken, kapcsolattartás a Támogató és a Közreműködő Szervezettel, partnerekkel)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, befejezett felsőfokú tanulmányok (pénzügyi, gazdasági, jogi, bölcsész vagy műszaki végzettség),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési referens képesítés
 • Költség-haszon elemzés, CBA készítésben szerzett tapasztalat
 • Műszaki képzettség, beruházások lebonyolításába szerzett releváns tapasztalat
 • Angol és/vagy német középfokú nyelvtudás

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség
 • önálló munkavégzés
 • szakmai területhez kapcsolódó intézményrendszer, jogszabályok, eljárásrendek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a +36 48 514 725 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére a allas@kazincbarcika.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>