Projektmenedzser

2018. október 30.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Projekt- és Fejlesztési Iroda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. november 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az egyetemen futó EU által finanszírozott EFOP, VEKOP projektek megvalósításának irányítása, projektmenedzseri feladatok ellátása.
 • részvétel egyéb projektek és fejlesztések előkészítésében
 • pénzügyi adminisztráció támogatása, együttműködés a társ szervezeti egységekkel,
 • kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, az intézmény felsővezetésével, valamint a projekt megvalósításában résztvevő szervezeti egységekkel, szakmai vezetőkkel
 • adatszolgáltatások elkészítése, beküldése
 • mérföldkövek és teljesítések ellenőrzése
 • részvétel a projektbeszámoltatásokon (pl. PIB; PVÜ)
 • kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, valamint a konzorciumi partnerekkel
 • részvétel az intézmény folyamatban lévő szervezeti átalakításában, folyamatfejlesztésben
 • ügyviteli projektadminisztráció
 • projektdokumentáció kezelése, gondozása
 • jogi dokumentáció előkészítése, kezelése, gondozása,
 • beszerzések előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása
 • projektfolyamat koordinációja, szervezése, ellenőrzése
 • projekttevékenységek megvalósítását végzők munkájának operatív menedzselése
 • pénzügyi adminisztráció támogatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • min. 3 év projektmenedzseri tapasztalat EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott projekt(ek)ben
 • min. 1 év költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
 • EPTK felület ismerete
 • jó stressztűrő képesség
 • önálló munkavégzés, precizitás, pontosság
 • kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség
 • proaktivitás, rugalmasság, kreativitás
 • MS Office magasszintű ismerete és kezelése, iktatórendszer kezelése
 • angol nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben szerzett projektmenedzseri tapasztalat
 • szakirányú végzettség
 • szervezet- és projektfejlesztési tapasztalat
 • lezárt EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott projekt(ek)
 • min. 3 év konzorciumban megvalósított eu-s projektben szerzett projektmenedzseri tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Petri Zsolt Projekt- és Fejlesztési Igazgató részére a projekt@mome.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

- Europass típusú önéletrajz benyújtása a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatával – nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem SZMSZ-e szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni: “Eu-s projektmenedzser” Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>