Projektmenedzser

eupalyazatiportal.hu

Dombóvári Szent Lukács Kórház. Jelentkezési határidő: 2014. március 15.

Dombóvári Szent Lukács Kórház

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a projekt lezárásának végéig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A TIOP-2.2.6/12/1/B sz. pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Legalább 3 év menedzsment szakmai tapasztalat
  • Legalább egy év uniós forrásból megvalósuló programokkal összefüggő tapasztalat
  • Magyar állampolgárság
  • Bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László, főigazgató nyújt, a 74/564-084 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/10/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Projektmenedzser.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.szlkorhaz.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>