Projektkoordinátor

2022. április 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Dékáni Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektkoordinátor (igazgatási ügyintéző) (2022/107)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Kari hatáskörbe tartozó projektek (többek között OTKA, MTA Post Covid pályázatok) szakmai koordinálása.
 • A pályázatok teljesülésüknek adminisztratív nyomonkövetése, pályázati beszámolók adminisztratív és pénzügyi elszámolásának támogatása.
 • Kapcsolattartás a pályázókkal, kancellária pénzügyi, HR és pályázati munkatársasival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, vagy felsőfokú végzettség, pénzügyi-számviteli területen,
 • Angol nyelv (szóbeli és írásbeli) legalább alapfokú ismerete
 • MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A felsőoktatásban, vagy egyéb költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat
 • Adatbázisok kezelésében szerzett tapasztalat
 • SAP, vagy más integrált nyilvántartási rendszer használatában szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízható, precíz munkavégzés,
 • Terhelhetőség,
 • Megbízhatóság, rugalmasság,
 • Csapatban való munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör mellett szereplő azonosítószámot feltüntetni szíveskedjen. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>