Projektkoordinátor

2019. március 14.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai Iroda Projektkoordinációs Csoport
       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 30-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • segíti a projekt menedzser munkáját;
 • elkészíti az ELENA, az önkormányzat és más szervek felé szükséges beszámolók Veszprém városára vonatkozó részét;
 •  a helyi viszonylatú ügyek tekintetében segíti a Projekt Vezető és a Projekt Menedzser munkáját.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • nemzetközi pályázatok megvalósításában szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darida Zsuzsa nyújt, a 88/549-272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/110/2019 , valamint a munkakör megnevezését: projektkoordinátor.
 • Személyesen: Darida Zsuzsa, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett önéletrajzokat előzetes szűrésnek vetjük alá. a legalkalmasabbnak tűnő jelölteket személyesen is meghallgatjuk. Minden jelentkezőt írásban értesítünk a pályázat eredményéről

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Napló
 • Veszprémi7Nap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>