Projektkoordinátor

2018. december 26.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai Iroda Projektkoordinációs Csoport
      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós támogatási rendszerhez benyújtandó támogatási igények előkészítése, pályázatok benyújtása, nyertes pályázatok esetén támogatási szerződés megkötése, megvalósítás során teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész vagy gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • egészségügyi alkalmasság
 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az európai uniós projektek megvalósításában szerzett igazolható szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év) és a támogatási rendszer jogi, pénzügyi környezetének ismerete
 • az önkormányzati igazgatásban szerzett igazolható szakmai tapasztalat és az önkormányzati jogi környezet ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darida Zsuzsa nyújt, a 88/549 272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOZP/12025/2018 , valamint a munkakör megnevezését: projektkoordinátor.
 • Személyesen: Személyzeti Csoport, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.veszprem.hu
 • Veszprémi 7 nap
 • Veszprém Megyei Napló

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>