Projektkoordinációs osztályvezető

2020. október 13.

Természettudományi Kutatóközpont
Gazdasági Igazgatóság
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projektkoordinációs osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, K+F pályázati kiírások feldolgozása; pályázatokra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások figyelemmel kísérése; pályázati költségvetések előzetes véleményezése, illetékes igazgató felé előterjesztés; pályázati szerződéskötés; az elnyert pályázatok figyelemmel kísérése. forrásvizsgálat, kiadási kötelezettség vállalások vizsgálata, nyilvántartása, egyben az előirányzat gazdálkodás kontrolja. Fejezeti, illetve egyéb forrásokból finanszírozott pályázatok, projektek pénzügyi, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségének teljesítése, támogatása, teljes körű és pontos dokumentálás koordinálása. Pályázatokhoz kapcsolódó menedzsment jellegű feladatok; pályázati elszámolások összeállítása. VEKOP – GINOP pályázati elszámolások menedzselése, helyszíni ellenőrzéseken részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Gazdasági szakirányú főiskolai / egyetemi végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Legalább 2 év gyakorlat költségvetési szerv pénzügyi/számviteli/kontrolling feladatainak ellátásáb – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés,
 • VEKOP – GINOP pályázatok elszámolásában szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • CT Ecostat felhasználói ismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Proaktív személyiség, önállóság, precizitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Szakály Bernadett részére a szakaly.bernadett@ttk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Visszajelzést csak a személyes megbeszélésre behívott jelentkezők kapnak, az elküldött pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>