Projektekért felelős elnökhelyettes

2018. október 15.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

projektekért felelős elnökhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől számított 2 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályok és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség belső szabályozó eszközei alapján felelős a KIFÜ projektmenedzsment, minőségbiztosítási, valamint a Digitális Jólét Programmal kapcsolatos tevékenységének megvalósításáért. Szakterületén irányítja a fejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakítását és megvalósítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Vezetői – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 4 éves, uniós projektek megvalósításában és uniós projektek elszámolásában szerzett tapasztalat
 • Projektmenedzsment módszerek és eszközök ismerete
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projektmenedzsment képzettség (pl. PMI, IPMA, Prince2)
 • Közigazgatási szervnél vezetői szerzett tapasztalat
 • Innováció-menedzsmentben szerzett tapasztalat, a legújabb infokommunikációs trendek ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • A vevői igények megértésének és a vevői elégedettség visszamérésének képessége,
 • Problémamegoldó képesség,
 • Jó szervező és koordináló képesség,
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 • Szakmai elkötelezettség, lojalitás,
 • Nagyfokú munkabírás,
 • Felelősségtudat, döntésképesség,
 • Rendszerszemlélet, operativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Felsőfokú iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata
 • Magyar nyelvű szakmai önéletrajz, legalább másfél oldalban összegezve
 • Motivációs levél a munkakör betöltéséhez kapcsolódó okról, illetve a betölteni kívánt pozíció pályázó által elsődlegesnek vélt feladatairól, a korábbi vezetői tapasztalatokról, stb. (legalább másfél oldal terjedelemben)
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat)
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bagi Károlyné nyújt, a 06 (1) 896-4545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton palyazat@itm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a projektekért felelős elnökhelyettes feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük a palyazat@itm.gov.hu/ e-mail-címre, az e-mail tárgyában a „KIFÜ/projektekért felelős elnökhelyettes” megnevezés feltüntetésével megküldeni. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>