Projektasszisztens

2020. február 10.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Pályázati Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projektasszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz az EU projektek és a Modern Városok Program bonyolításához kapcsolódó projektasszisztensi feladatok ellátásába a csoportvezető irányítása szerint. Folyamatosan ellenőrzi a határidők és a költségkeret betartását. A pályázatokról nyilvántartást vezet, teljesíti az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Közreműködik a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében adminisztrációban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Középfokú gazdasági; társadalomtudományi; szakképzettség,
 • Európai Uniós és hazai pályázatok területén szerzett jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EPTK rendszer ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • stresszhelyzet kezelése,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apáthy Teréz Zsuzsanna nyújt, a +3630/444-0099 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-2809-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: projektasszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2020. január 31.
 • Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>