Projekt ügyintéző/referens

eupalyazatiportal.hu

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Jelentkezési határidő: 2020. október 26.

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
    

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt ügyintéző/referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az igazgatóság projektjeivel kapcsolatosan a pályázatok előkészítésében, benyújtásában, lebonyolításában és utánkövetésében. Ellátja az Igazgatóság projektjeihez kapcsolódó adminisztrációs és asszisztensi feladatokat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat, kérelmeket, és egyéb dokumentumokat készít, szükség szerint projekt adminisztrációs rendszerek használatával. Kapcsolatot tart a projektben résztvevő külső és belső szereplőkkel, szervezetekkel. Részt vesz a projekteket érintő ellenőrzéseken. Szükség szerint közreműködik a projektekhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi, jogi, PR jellegű adminisztrációs feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • EU-s pályázatok megvalósításában szerzett képesítés és/vagy gyakorlat, Építési beruházások előkészítésében és lebonyolításában szerzett gyakorlat, Beszerzési/közbeszerzési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő problémamegoldó és szervező készség
 • nagyfokú munkabírás és terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Nagy Tamás részére a nagy.tamas@eduvizig.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eduvizig.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>