Projekt ügyintéző

2021. január 13.

Monori Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörébe tartozik a szervezet és intézményei számára benyújtható pályázatok figyelése, nyomon követése, a pályázati dokumentációk összeállításában való részvétel (pályázati felületeken a pályázati adatlapok feltöltése, szükséges dokumentumok csatolása pl. EPTK, Magyar Falu program stb.) Előkészíti és biztosítja az intézményi pályázatok benyújtásához szükséges fenntartói dokumentumokat. Igény szerint részt vesz a szervezet nyertes projektjeinek a megvalósításában, úgymint szakmai rendezvények, továbbképzések szervezésében, a szükséges beszerzések előkészítésében. Együttműködik a pályázatok elszámolásához kapcsolódó szakmai beszámolók összeállításában. Egyéb, a köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos igazgatási és fenntartói feladatok ellátása a hatályos irányadó jogszabályok alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű – a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő – szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség, ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projekt koordinációban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • A 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány azonosító száma, amely alkalmas a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Judit nyújt, a 30/4156585 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kollár Judit részére a monika.molnar@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Monori Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkára jelentkezők adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-mon oldalon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>