Projekt szakmai megvalósító

2021. augusztus 27.

Pest Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályán

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt szakmai megvalósító

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Karinthy Frigyes út 3.

Ellátandó feladatok:

Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok ellátása. A programban a feltételeknek megfelelő vállalkozások részére munkahelyi képzések megvalósításához nyújtható támogatások lebonyolítása, illetve a vállalkozásoknak továbbadott támogatások nyomon követése. A projekt szakmai megvalósítása, illetve a megvalósítás érdekében kommunikációs feladatok tekintetében adminisztrációs és koordinációs tevékenység ellátása, a megvalósítás tapasztalatainak strukturált feldolgozása. A projekt teljes körű megvalósítása érdekében együttműködés szakmai megvalósítókkal, járási hivatalokkal, partnerszervezetekkel. Nyilvántartások teljes körű, pontos, naprakész vezetése a vonatkozó jogszabályok, belső utasítások szerint. A szervezeti egység részére eljuttatott eljárásrendek, módszertani útmutatók, szakmai anyagok naprakész alkalmazása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal konzorciumban megvalósuló GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című projekt szakmai megvalósítói feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett szakképzettség. Érettségi végzettséggel: OKJ szerinti a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
 • Precizitás.
 • Jó kommunikációs készség.
 • Önálló, pontos munkavégzés.
 • Terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projekt területen szerzett szakmai tapasztalat.
 • Integrált Rendszer (IR) ismerete.
 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Önálló, pontos munkavégzés,
 • Terhelhetőség,
 • Jó írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik.
 • Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bittler-Ballai Teodóra osztályvezető nyújt, a +36 (1) 279-4770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bittler-Ballai Teodóra osztályvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>