Projekt referens

eupalyazatiportal.hu

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Jelentkezési határidő:2021. augusztus 27.

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vagyongazdálkodási és Üzemelési Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Árpád út 28-32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az igazgatóság projektjeivel kapcsolatosan a pályázatok előkészítésében, benyújtásában, lebonyolításában és utánkövetésében. Ellátja az Igazgatóság projektjeihez kapcsolódó adminisztrációs és asszisztensi feladatokat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat, kérelmeket, és egyéb dokumentumokat készít, szükség szerint projekt adminisztrációs rendszerek használatával. Kapcsolatot tart a projektben résztvevő külső és belső szereplőkkel, szervezetekkel. Részt vesz a projekteket érintő ellenőrzéseken. Szükség szerint közreműködik a projektekhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi, jogi, PR jellegű adminisztrációs feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
  • Német nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • EU-s pályázatok megvalósításában szerzett gyakorlat, beruházások előkészítése – 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű önállóság, jó problémamegoldó készség, felelősségvállalás, megbízhatóság, precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tamás nyújt, a 30/437-1176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Nagy Tamás részére a nagy.tamas@eduvizig.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>