Projekt referens

2019. december 2.

Kisvárdai Tankerületi Központ  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 3. melléklet 47. sorszám szerinti, gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázati anyagok összeállítása, elnyert projektek esetében az előrehaladás nyomon követése, pénzügyi folyamatok menedzselése – együttműködve a közreműködő szervekkel, valamint a projektek utógondozása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kisvárdai Tankerületi Központ illetékességébe tartozó intézmények szakmai és gazdasági fejlesztése, gyarapodása érdekében projekt referensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, gazdálkodási szak, pénzügyi – számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatok menedzselése – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • köznevelési intézmény-rendszer ismerete; szakirányú szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs képesség,
 • Kiváló szintű tervezői és szervezői készség,
 • Kiváló szintű interperszonális készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Europass-típusú szakmai önéletrajz, a szakmai munka részletes ismertetésével.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok, bizonyítványok másolatai.
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy a munkakör betöltésével együtt járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budáné Aros Judit gazdasági vezető nyújt, a +3645795246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Pásztor Gyula Csabáné tankerületi igazgató részére a kisvarda@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton, a pályázatnak a Kisvárdai Tankerületi Központ e-mail címére történő megküldésével (kisvarda@kk.gov.hu). Kérjük a tárgymezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „projekt referens”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>