Projekt referens

2019. november 28.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Fejlesztési, Képzési és Projekt Iroda- Projekt csoport
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humán Szolgáltató projekttevékenységeinek előkészítésében, szakmai és pénzügyi megvalósításában való részvétel. Az intézmény kommunikációs, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeinek koordinálása, belső- és külső rendezvények, konferenciák, nyilvános események előkészítése, megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Foglalkoztatás- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szociális munkás és/vagy szociálpolitikus végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • idegen nyelv ismerete (angol)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Hunya Gabriella részére a allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bjhuman.hu – 2019. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-104/2019., valamint a munkakör megnevezését: projekt referens. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Szociális ágazati pótlék, Havi 30.000.- Ft Önkormányzati pótlék a tárgyévben.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>