Projekt pénzügyi vezető

2021. július 15.

Eszterházy Károly Egyetem
Gazdasági Igazgatóság
Projekt Pénzügyi Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • EU-s és hazai finanszírozású projektekben pénzügyi vezetői feladatok ellátása.
 • Projektek pénzügyi tervezése, likviditási terv készítése, megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi részeinek biztosítása.
 • A projekt számviteli nyilvántartásának nyomon követése, szükséges könyvviteli egyeztetések bonyolítása.
 • A projekt pénzügyi lebonyolítása során kifizetési kérelmek, pénzügyi beszámolók elkészítése és benyújtása, nyilvántartása, pénzügyi hiánypótlások teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2021. augusztus 1-től a Munka Törvénykönyve az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,
 • pénzügyi területen szerzett legalább 5 éves gyakorlat,
 • EU-s támogatások terén szerzett legalább 3 éves gyakorlat.
 • Pályázati ügyintéző rendszerek ismerete (EPTK, EMIR).
 • Magas szintű MS Office ismeret.
 • Irat- és dokumentumkezelő rendszerek rutinszerű alkalmazása.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • kifejezetten jó együttműködési és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok – 2021. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági Igazgatóság
Projekt Pénzügyi Osztály

projekt pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• EU-s és hazai finanszírozású projektekben pénzügyi vezetői feladatok ellátása. • Projektek pénzügyi tervezése, likviditási terv készítése, megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi részeinek biztosítása. • A projekt számviteli nyilvántartásának nyomon követése, szükséges könyvviteli egyeztetések bonyolítása. • A projekt pénzügyi lebonyolítása során kifizetési kérelmek, pénzügyi beszámolók elkészítése és benyújtása, nyilvántartása, pénzügyi hiánypótlások teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2021. augusztus 1-től a Munka Törvénykönyve az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

         pénzügyi területen szerzett legalább 5 éves gyakorlat,

         EU-s támogatások terén szerzett legalább 3 éves gyakorlat.

         Pályázati ügyintéző rendszerek ismerete (EPTK, EMIR).

         Magas szintű MS Office ismeret.

         Irat- és dokumentumkezelő rendszerek rutinszerű alkalmazása.

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

         önálló, pontos munkavégzés,

         kifejezetten jó együttműködési és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével.

         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

         Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok – 2021. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.