Projekt pénzügyi menedzser

2020. július 12.

Központi Statisztikai Hivatal
Elnöki főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Projekt pénzügyi menedzser (Hivatali főtanácsos II.)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5-7.

Ellátandó feladatok:

 • a projekt megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi, adminisztratív tevékenységek ellátása • a projekt költségvetésének és likviditási tervének pénzügyi tervezése a projekt meghosszabbításához, az egyeztetett szakmai koncepció alapján a KSH érdekeit is érvényesítve
 • a 272/2014.évi (XI. 5.) Korm. rendelet szabályainak és a KSH-ra vonatkozó szabályok egyidejű betartása, projekt szempontjából történő összehangolt alkalmazása
 • pénzügyi kockázatok kezelése, az elszámolások szabályszerűségének teljes körű biztosítása, kifizetési kérelmek összeállítása és hiánypótlások, módosítási igények kezelése, EPTK felületen történő rögzítések elvégzése
 • költségkeretek felhasználásának nyomon követése
 • a projekt megvalósítása során kötelezettségvállalások módosulása esetén a tényköltségek alapján költségvetési sorok közötti átcsoportosítások egyeztetése, elkészítése, szerződésmódosítás kezdeményezése
 • a projekt terhére elszámolni kívánt tételek könyvelési feladása, lekönyvelt tételek ellenőrzése, esetleges korrekcióhoz analitika készítése
 • kapcsolattartás és együttműködés a konzorciumvezető pénzügyi menedzserével, irányító hatósággal, projektvezetővel
 • rendszeres és havi adatszolgáltatások készítése a projektvezetés, a felső-vezetés, irányító hatóság és más szervek részére: projekt-előrehaladás, likviditási terv, cash flow
 • az elvárt eredmények nem teljesülése esetén preventív, korrekciós intézkedésekre javaslattétel
 • éves helyszíni ellenőrzésekre történő felkészülés és azokon való részvétel
 • projekt pénzügyi zárással kapcsolatos feladatok ellátása, utóellenőrzésre történő felkészülés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projekt pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, -i vagy egyetemi szintű közgazdasági végzettség,
 • Pénzügyi-számviteli ismeretek
 • Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Kedvezményezetti oldalon szerzett több éves tapasztalat operatív programokban
 • Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook)
 • Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • GINOP vagy VEKOP programokban szerzett pénzügyi menedzseri tapasztalat
 • Angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, precíz, hatékony munkavégzés,
 • Szakmai fejlődési igény,
 • •         Terhelhetőség, rugalmasság, felelősségvállalás,
 • •         Jó kommunikációs készség,
 • •         Kiváló problémamegoldó képesség, pro-aktivitás,
 • •         Jó kapcsolatteremtő, valamint kommunikációs és koordinációs képesség,
 • •         Csapatmunkára való képesség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • •         Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint)
 • •         Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével)
 • •         Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata
 • •         Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérvári-Varga Judit nyújt, a 06-1-345-6841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a “KSH 1107_A” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit részére az allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ksh.hu – 2020. július 6.
 • www.jobline.hu – 2020. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség
 • Nemzetközi projektekben való részvétel
 • Folyamatosan megújuló szervezet
 • Home office lehetőség
 • Családbarát munkahely
 • Sport- és kulturális programok Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>