Projekt pénzügyi csoportvezető

2020. november 20.

Wigner Fizikai Kutatóközpont   

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Projekt pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A projekt (hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési projektek) pénzügyi csoport vezetése, irányítása (6 fő)
 • Hazai és nemzetközi támogatással megvalósuló kutatási, fejlesztési projektek folyamatos figyelemmel kísérése, pénzügyi elszámolások felügyelete
 • Kapcsolattartás a támogatóval, közreműködő szervezettel
 • A projektre beérkező számlák, munkaügyi és egyéb bizonylatok alaki, tartalmi felülvizsgálata, azok pályázati/projektadminisztrációs pénzügyi szabályok megfelelősége szerinti ellenőrzése
 • Együttműködés a kutatóközpont pályázati ügyekben érintett szervezeti egységeivel, témavezetőkkel
 • A Pályázati Nyilvántartó Rendszerben a benyújtandó pályázatok pénzügyi, számviteli, projekt elvárás szempontú véleményezése, kapcsolódó költségtervek ellenőrzése
 • A projektek önálló pénzügyi nyilvántartásának és humánerőforrás adminisztrációjának folyamatos ellenőrzése, a projektmonitorozások és ellenőrzések során feltárt szükséges módosítások kezdeményezése és végrehajtásának ellenőrzése, irányítása
 • A projekttel kapcsolatos pénzügyi jelentések, kifizetési kérelmek és kimutatások határidőben történő elkészítésének ellenőrzése
 • A projektelszámolások beküldés előtti kontrollja
 • Projekt dossziék/mappák folyamatos nyomon követése
 • Új pályázati kezdeményezéseknél az adminisztratív és költségvetési tervezési feladatok irányítása, ellenőrzése
 • Az ellenőrzéseken való aktív részvétel irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és könyvelői vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés és legalább 3 év projekt pénzügyi menedzsmentben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Szakmai területhez kapcsolódó eljárásrendek ismerete
 • Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga,
 • Költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat
 • Logikus, rendszerben való gondolkodás
 • Együttműködő személyiség
 • Rugalmasság
 • Jó kommunikációs készség
 • Kreativitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsga
 • Mérlegképes könyvelői képesítés
 • CT-EcosTAT program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajz – bérigény megjelölésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Ibolya nyújt, a 0036 1 392 2214 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sándor Ibolya részére a sandor.ibolya@wigner.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos, a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szakmai fejlődés, továbbképzések támogatása
 • Stabil munkahelyi háttér
 • Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség
 • Parkosított, ősfás területen nyugodt munkahelyi környezet
 • Céges, ingyenes busz közlekedik több időpontban a Széll Kálmán térről és a Kosztolányi Dezső térről a kutatóközpontig

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>